Kontoret

Firmaet Helle Sjåvåg sivilarkitekt mnal ble etablert i 2005.
Utfører arkitekttjenester av forskjellige typer og størrelser.
Erfaring fra ulike typer bygg:

  • private bygg (boliger og hytter)
  • næringsbygg (forretninger, kontor og industribygg)
  • offentlige bygg (omsorgsboliger, sykehjem og sykehus)
  • planarbeid (regulerings- og bebyggelsesplaner)

Alle faser av byggeprosjektet kan dekkes, og alle kategorier
som nybygg, tilbygg eller ombygging.

Sentral godkjenning som ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende for arkitektur og utearealer og landskapsutforming.

 Helle Sjåvåg